Elimet

Elimet ripustetaan aortan kaaresta, joka on kyllin vahva kannattelemaan nippua. Elinnippuun kuuluu henkitorvi, keuhkot, sydän, maksa, perna, pallealiha, munuaiset, kateenkorva ja elinrasvat.


RenResurs-hankkeen nauhoite sivutuotteiden hyödyntämisestä lemmikkirehuissa, asiantuntijoina Niina Mattila ja Mikaela Sauvala

Poroteurastamoiden nykyisten sivutuotejakeiden mahdollisuudet elintarvikkeena ja rehuna, osa 1

Sisältää tietoa elinnipun ja sen osien käsittelystä s. 9-16