Elinten otto

ANIMAATIOVIDEO PLACEHOLDER

Sterilaattori ja hana

Teurastushygienian toteutumiseksi veitsi huuhdellaan ja vaihdetaan sterilaattorissa jokaisen poron ja jokaisen työvaiheen välillä. Kahden puukon tekniikka tarkoittaa sitä, että toinen veitsi työskentelee ja toinen desinfioituu sterilaattorissa.

Veitset

Elinten irrotuksessa voidaan käyttää lihaveitsiä, kuten kuvassa, tai pallopääpuukkoja.

Ruhojen liikutuskoukku kuva

Ilmanpainesaha

Käsisaha ja sterilaattori

Rintalasta halkaistaan sahalla symmetrisesti keskeltä tai puukolla kylkiluiden nikamista. Etenkin isoilla raavailla voi olla tarpeen viiltää lihaskerros veitsellä auki ennen sahausta lihajauhon muodostumisen ehkäisemiseksi. Saha huuhdellaan ja steriloidaan sahalle tarkoitetussa sterilaattorissa jokaisen poron välillä.

Rinnanavauskapula

Rinnanavauskapulaa voidaan käyttää levittämään kyljet erilleen toisistaan. Rinnanavauskapulan etuja on mahdollisen käsivarsikontaminaation estäminen. Kapuloiden hygieniasta tulee kuitenkin huolehtia; ne eivät saa putoilla lattialle ja niiden pesusta ja steriloinnista jokaisen poron välillä tulee huolehtia.

Elinkoukut ja numerointimerkit

Elimet ripustetaan koukkuun aortan kaaresta, joka on riittävän vahva kannattelemaan painaviakin elimiä. Lihantarkastukseen asti elimet on pystyttävä yhdistämään niitä vastaavaan ruhoon. Elimet sekä ruhot on hyvä numeroida esim. 10 poron välein. Numeroinnissa on syytä muistaa materiaalien soveltuvuus elintarvikekäyttöön. Ruhoja ja elimiä koskettelevat paperiset numerolaput eivät sovellu kosteisiin teurastamo-olosuhteisiin.

Elintelineet ja elinhuone

Elimet ripustetaan telineeseen teurastusjärjestyksessä. Poikkeavien elinten erilleen otto ei saa sekoittaa ripustusjärjestystä, niiden tilalle elintelineisiin voidaan ripustaa esim. tyhjä koukku. Sydämen mahdollisesti sisältämät vertymät valuvat itsestään pois elintelineissä. Elinhuoneen lämpötila on korkeintaan +3 astetta. Elinhuoneessa on oma lämpömittari.