Suolistus

ANIMAATIOVIDEO PLACEHOLDER

Puhtaan ja likaisen puolen kulku

Taljanvedon jälkeen ruho siirtyy teurastamon ns. likaiselta puolelta puhtaalle puolelle. Puhtaan ja likaisen puolen työntekijöille on omat kulkuovet ja pukuhuoneet.

Parempi kuva ruhojen liikutuskoukusta?

Ruhojen liikutuskoukku

Puhtaalla puolella ruhot eivät koskettele toisiinsa eikä niitä kosketella käsin. Ruhojen liikutteluun käytetään varsikoukkua.

Hana ja sterilaattori

Teurastushygienian toteutumiseksi veitsi huuhdellaan ja vaihdetaan sterilaattorissa jokaisen poron ja jokaisen työvaiheen välillä. Kahden puukon tekniikka tarkoittaa sitä, että toinen veitsi työskentelee ja toinen desinfioituu sterilaattorissa. Peräsuoli irrotetaan katkaisemalla saparo siten, että peräsuoli jää kiinnittyneeksi saparoon. Näin saparoa voidaan käyttää kahvana, eikä suolenirrotuksessa ei tarvitse kosketella käsin peräaukkoon. Lopuksi saparo katkaistaan ja peräsuoli tuikataan puukon päällä suoliluun sisälle. Vatsanpeitteiden avaus suoritetaan sterilaattorista otetulla puhtaalla veitsellä, eli siihen ei käytetä steriloimatonta peräsuolen irrotukseen käytettyä veistä.

Veitset

Suolistuksessa voidaan käyttää pallopääpuukkoja sekä tarvittaessa lihaveitsiä.

Sivutuotelaatikko

Sivutuotteena käytettävien saparoiden talteenotossa noudatetaan värikoodausta eli ei käytetä valkoisia laatikoita. Laatikon alla tulee aina olla rullakko paremman hygienian turvaamiseksi.

Suolipöytä, -kouru ja -luukku

Suolet irrotetaan ja ne lasketaan suolipöydälle/ kouruun. Lihantarkastusavustajan koulutuksen käynyt henkilö tarkastaa suolipaketin jonka jälkeen se siirretään suoliluukusta ulos teurastussalista tai poikkeavissa tapauksissa otetaan talteen eläinlääkärin tarkastusta varten, huolehtien jäljitettävyyden säilymisestä ja säilytyslaatikon värikoodauksesta. Suolipöydän ja kourun puhtaudesta tulee huolehtia.