Lopetusasetuskoulutus

Teoriaopetus elävien eläinten käsittelystä 8.9./15.9., tainnutus- ja verenlaskuluento 9.9./16.9.

Kaikki teurastamolla poroja ruokkivat, tainnutukseen ajavat, kiinnipitäjät, tainnuttajat, pistäjät ja päänottajat tarvitsevat lopetusasetuksen mukaisen kelpoisuuden. Kelpoisuus tarvitaan myös silloin, kun teurastetaan laitoksen ulkopuolella muita kuin omaan käyttöön meneviä poroja. Koulutus sisältää hyödyllistä tietoa myös muille teurastamolla työskenteleville. Syksyllä POROPEDA-hanke tarjoaa koulutusta toistaiseksi viimeistä kertaa.

Lopetuskelpoisuuden hankkimiseksi työtehtäviä tulee harjoitella omalla tai muulla teurastamolla AVI:n kelpoisuustodistushakemuksella, jos osallistuja ei omaa työtehtävien vaatimia taitoja entuudestaan. Harjoittelu toteutetaan aina jo kelpoisuustodistuksen omaavan henkilön valvonnassa!

Kun harjoittelua on takana tarpeeksi, suoritetaan työnäyttö, jossa ovat paikalla teurastamon edustaja ja koulutuksen järjestäjä.

Käytännön harjoittelun ja työnäytön lisäksi kelpoisuuden hankkimiseen kuuluu teoriaopintoja. Kaikille osallistujille pakollinen luento elävien eläinten käsittelystä järjestetään 8.9. ja 15.9., voit valita itsellesi sopivan päivän. Tainnuttajille ja pistäjille pakollinen tainnutus- ja verenlaskuluento pidetään 9.9. ja 16.9., voit valita itsellesi sopivan päivän. Luennot pidetään etänä.

Ilmoittautuminen 20.8.2021 mennessä.

ILMOITTAUTUMISLOMAKE