MATERIAALIT

Tältä sivulta löydät hankkeen aikana tuotetut materiaalit kuten Virtuaaliteurastamon latauslinkin ja ohjeet, sekä linkin oppimisympäristöstä tuotettuun webbiteurastamoon.

VIRTUAALITEURASTAMO

Virtuaaliteurastamo on POROPEDA-hankkeessa tuotettu uusi ja interaktiivinen virtuaalinen oppimisympäristö. Tämä ympäristö on toteutettu Oculus Rift -virtuaalilaseilla pelattavaksi ja se toimii realistisena simulatiivisena ympäristönä, jossa voidaan huomioida turvallinen teurastusharjoittelu. Pelaaja pääsee harjoittelemaan teurastusprosessin alusta loppuun: poron tuonnin odotustilaan, tainnutuksen, verenlaskun, suolistuksen ja muut teurastusprosessiin liittyvät vaiheet.

Turvallisen ja resursseja säästävän harjoittelun lisäksi virtuaaliteurastamo palvelee porotalouden koulutuskehitystä, sillä uusilla teknologiainnovaatioilla pyritään lisäämään alan kiinnostusta ja osaamista. Se mahdollistaa etä-teurastusharjottelun ajasta ja paikasta riippumatta.

Peliä pelataan tietokoneella Oculus Rift -virtuaalilaseilla ja ohjaimilla. Virtuaalilaseilla ja ohjaimilla pystyy liikkumaan ympäristössä sekä tarkastelemaan ja olla vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa.

Virtuaaliteurastamo valmistuu vuoden 2021 aikana. Ohjeet pelin hankkimiseen tulevat virtuaaliteurastamo-nettisivuille.


WEBBITEURASTAMO

Webbiteurastamo on selaimelle luotu visualisointi, jossa on käytetty hyödyksi virtuaaliteurastamon sisältöjä. Webbiteurastamossa pystyy kulkemaan virtuaaliteurastamon vaiheet läpi vain hiiren klikkauksilla, eli sen käyttöön ei tarvita virtuaalilaseja ja ohjaimia. Webbiteurastamon tarkoituksena on tuoda virtuaaliteurastamon sisällöt helpommin saataville ja mahdollistaa oppimismateriaalin käyttö myös ilman virtuaalilaseja.

Webbiteurastamo toimii siis lisämateriaalina itse VR-pelille, ja se sisältääkin yksityiskohtaisempaa tietoa muun muassa toimintaympäristöstä, teurastusprosessin työvaiheista sekä työn laadusta.

Webbiteurastamo tuotetaan vuoden 2021 aikana ja se tulee saataville virtuaaliteurastamo-nettisivuille.


HYGIENIAPASSIKOULUTUS

POROPEDA-hankkeessa järjestetyn hygieniapassikoulutuksen nauhoite auttaa valmistautumaan hygieniapassitestiin. Kouluttajana toimii Petri Muje. Passin saamiseksi tulee läpäistä hygieniapassitesti. Tulevia testitilaisuuksia voit etsiä esimerkiksi paikkakunnittain hygieniapassi.fi-sivustolta.

Hygieniapassikoulutus, POROPEDA